furry Elroy Previous Photo: always around ... Next Photo: Hi, it`s springtime ...